Alle soorten beschikken over een KOMO-certificaat en indien de beglazing op de juiste wijze is gemonteerd en er voldaan is aan een aantal voorwaarden van
Karko Glasindustrie bv, dan heeft u 10 jaar garantie op de eenheden.